oferta

Jak wygląda projekt ogrodu ?

Praca podzielona jest na dwa etapy:

I. Koncepcja

Składa się na nią:

- kolorowy plan przedstawiający sposób organizacji przestrzeni w ogrodzie tj. układ nasadzeń, lokalizację miejsc wypoczynku, placu zabaw czy innych niezbędnych elementów wskazanych przez inwestora

- wizualizacje wybranych miejsc w ogrodzie oraz portrety roślin i planowanego wyposażenia (nawierzchnie, oświetlenie itd.)

- wstępny spis proponowanych roślin.

II. Projekt wykonawczy

- niezbędna do realizacji projektu dokumentacja tekstowa zawierająca m.in. specyfikację materiałów, gatunków roślin i ich stan ilościowy

- dokumentacja graficzna w postaci planów w skali 1:100 z wyraźnym określeniem lokalizacji poszczególnych elementów: nawierzchni, nasadzeń, projektowanych egzemplarzy roślin itd.


Podczas pracy projektant pozostaje w stałym kontakcie z inwestorem , a dzięki współpracy z zaufanymi firmami wykonawczymi otrzymany komplet materiałów można przekazać do wyceny i realizacji założenia.